زباله گردی عجیب یک خرس سیاه!

276

یک خرس سیاه بزرگ در یک روز در خارج از یک رستوران سوشی در جستجوی یک سطل زباله بزرگ بود. به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، به گفته یکی از کارمندان رستوران، خرس موفق به گرفتن مواد غذایی شد و پس از آن به جنگل رفت.

pixel