چغاگاوانه؛ روایت و ضرورت تکثیر یک موفقیت

394
دهه‌ها بی‌توجهی به میراث فرهنگی در کشور سبب شده است که بسیاری از محوطه‌های تاریخی به بهانه‌های پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دستخوش تخریب و نابودی شوند؛ تپه تاریخی چغاگاوانه نیز می‌رفت که به سرنوشت تمامی آن محوطه‌های تخریب شده بپیوندد و 9000 سال تاریخ قربانی یک روگذر شود؛ اما هم‌افزایی بخش‌های گوناگون مدنی ودولتی در ایران تجربه خوشایندی را رقم زد؛ تجربه‌ای که می‌تواند الگویی برای محافظت از سایر محوطه‌های تاریخی در کشور باشد. در این ویدئو علی درستکار با سجاد فتاحی در خصوص این موفقیت مدنی-دولتی گفتگو می‌کند.
سار مدیا 328 دنبال کننده
pixel