خلاصه بازی ناپولی 1-پاری سن ژرمن 1(97/8/15)

381
خلاصه بازی دیدنی ناپولی با پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا.
pixel