داربست انگور یوچنل خوشه چین

8,006
(پایه داربست باغات (انگور، انار و...)،تابلو های اعلانات و ترافیکی با تکنیک چکش و کوبشی) وجود بتن در باغات یک چالش زیست محیطی و هزینه بر برای عموم باغداران است. استفاده از تکنیک کوبش سرعت عمل در نصب این پایه ها را بسیار افزایش می دهد. کاربرد دیگر این قطعات در صنعت ترافیک برای پایه های تابلو های راهنمایی و اطلاع رسانی مشابه گارد ریل هاست. برای اطللاعات بیشتر تماس با کارشناسان خوشه چین 09384401717
خوشه چین 2 دنبال کننده
pixel