سینمای اجتماعی - آقا یوسف

3,291

آقا یوسف ( مهدی هاشمی ) ، کارمند بازنشسته ، پس از فوت همسر و مهاجرت پسرمتاهلش (بدون زن و فرزند) به کانادا ، با دخترش رعنا(هانیه توسلی) زندگی می کند و به شدت دلبسته حضور او در خانه شده . او که پنهان از چشم رعنا به نظافت در خانه های مردم مشغول است ؛ در اثر اتفاقی به رفتار اجتماعی رعنا بدبین می شود . آقا یوسف اسیر چهارچوب باورهای سنتی جامعه پدرسالار و رعنا درگیر رابطه عاشقانه پرریسک ؛ اشکال کجاست ؟