ظاهربین نباشیم! - استاد حسین انصاریان

3,251

آدم عاقل سراغ آتیش نمیره... تفاوت ظاهربینی و باطن بینی! رمضان1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15301#s

pixel