What is BPMN؟ - BPMN چیست؟(گروه کارشناسان BPM)

99

BPMN چیست؟در کلیپ فوق از سایت رسمی بیزاجی /Bizagi (با زیر نویسی انگلیسی) برای شما درج شده؛ می توانید به درک ساده ای این نمادهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMN) دست یابید. جهت مشاوره در خصوص پیاده سازی BPMS و آموزش نرم افزارهای این حوزه از جمله بیزاجی/پروسس میکر/بونیتا را دریافت کنید. 09222468104 راه ارتباطی شما با مشاورین BPM می باشد. وب سایت ما: http://bpmexpert.ir