نواده در به در رضاخان

411

شعر طنز محمدحسین مهدویان اجرا شده در سیزدهمین شب طنز انقلاب اسلامی- نطنز13 28 بهمن 97 - - حسینیه هنر تهران