چرا یوونتوس برای خرید دلیخت 75 میلیون یورو هزینه کرد ؟

404

نگاهی به نمایش دلیخت مدافع هلندی باشگاه یوونتوس در دیدارهای گذشته