کارآفرین برتر در شبکه افق

1,233
شبکه افق سیما 4.1 هزار دنبال‌ کننده

مجموعه «کارآفرینان» به گفت وگو با این فرد موفق و مستندی در مورد فعالیت هایش اختصاص دارد.

شبکه افق سیما 4.1 هزار دنبال کننده
pixel