مدرس شخصیت شناسی

21
دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس شخصیت شناسی حل تعارضات سازمانی و خانواده خیلی از ما بعضی روزها تو زندگی و کسب و کار حالمون خوب نیست و نمیدونیم باید چیکار کنیم باید شارژر حال خودمون رو پیدا کنیم (با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارند با آنها رفتار شود). 09124249511
Aldaghi_com 3 دنبال کننده
pixel