مدرسه فوتبال پایه،چگونگی استفاده از حداقل زمان و بهره وری حداکثری

27
وبینار متفاوت با استاد مجید شاملو تحت عنوان { مدرسه فوتبال پایه،چگونگی استفاده از حداقل زمان و بهره وری حداکثری}، این سلسه وبینارها در ادامه لایوهای گذشته ( شروع ایام کرونا) اجرا شده با همکاری دپارتمان دانشگاه مجازی فوتبال{ نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز} و سعی و تلاش داوطلبانه چندین مربی علاقمند کشور، بدون هیچ چشمداشت مالی و کاملا رایگان برگزار گردیده است. کارشناسان وبینار :  آقای حسن پاکدوست (مربی فوتبال استان آ.غربی -سلماس) آقای محمد علیزاده (مربی فوتبال استان آ.شرقی -تبریز) مدیر فنی آقای محمدخالد دودمان (محقق و مربی فوتبال)
pixel