مستند من با تولیدات کشور خودم زندگی می کنم ق1

1,272

روایتی فرانسوی از اقتصاد مقاومتی. محصول دوبله شده شبکه افق سیما. یکی از خبرنگاران فرانسوی به بررسی وضعیت زندگی هم وطنان خود می پردازد، اینکه چگونه بسیاری از محصولات مورد استفاده آنها خارجی هستند. و یک سال با محصولات فرانسوی زندگی می کند.

سجاد SECAD.ir
سجاد SECAD.ir 161 دنبال کننده