ورود خودرو آتش نشانی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به شرکت پتروشیمی قائد بصیر

177

ورود خودرو آتش نشانی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به شرکت پتروشیمی قائد بصیر