مصاحبه با یکی از اهالی روستای زُبِیت دبات از توابع شهرستان شوش

46

برامون هیچی نمونده. همه منطقه رو آب برداشته. از روستاهامون اومدیم بیرون. هیچی با خودمون نیاوردیم؛ نه آب، نه لباس، حتی پتو هم نیاوردیم. هیچ كدوم از مسئولین نیومدن سراغمون. بهمون میگن بهتون میرسیم؛ اما حرف بدردمون نمیخوره...