روند ساخت آکادمی بین المللی کشتی پاسارگاد

804
آکادمی بین المللی کشتی پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد در مجموعه ورزشی آزادی تهران احداث شده است و پس از بهره برداری بعنوان کمپ تمرینی تیم های ملی کشتی استفاده خواهد شد.
pixel