مجتمع اداری تجاری مهراز

306

مجتمع اداری تجاری مهراز در خیابان دولت، ساختمانی بلند در میان خانه هایی که هنوز بافت قدیمی خود را حفظ کرده اند. معمار این پروژه مهندس حامد بدری احمدی از دفتر معماری بوژگان است که با توجه کردن به نمای جانبی ساختمان و استفاده درست از فضا توانست فینالیست جایزه معمار 94 در بخش عمومی گردد. شما می توانید ویدئوهای دیگر از پروژه های تجاری اداری را در http://memaritv.ir/ مشاهده نمائید.

معماریTV
معماریTV 99 دنبال کننده
filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.