چگونه درامد به روز دستگاه های ماینر را با توجه تعرفه برق محاسبه کنیم؟

1,708

در این مقاله روش دقیق محاسبه درآمد حاصل از استخراج ارز های دیجیتال متناسب با تعرفه برق بیان میگردد. @Dgminer www.dgminer.com

دیجی ماینر
دیجی ماینر 49 دنبال کننده