محتوای کنوانسیون مبارزه با فساد

20
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شش سال است که همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد در دوازدهم دسامبر، اقدام به برگزاری همایش مبارزه با فساد برپایه مفاد و محتوای کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد می‌کند، که نهادی مصوب و پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران است. اما رهاورد این کنوانسیون جهانی چیست و چه رهیافت‌هایی برای مبارزه فراگیر با فساد ارائه می‌دهد؟
pixel