صحبت های حناچی درخصوص به کارگیری مدیران خارجی در شهرداری

439
صحبت های پیروز حناچی، شهردار جدید در مورد امکان استفاده از مدیران خارجی در شهرداری تهران.
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel