ایران و عراق توافقنامه همکاری های بازرگانی امضا کردند

55

شبکه خبر- 1 مرداد 98- ایران و عراق توافقنامه همکاری های بازرگانی امضا کردند. ساخت شهرک صنعتی مشترک و حضور حداکثری شرکت های ایرانی در عراق از مفاد این توافقنامه است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده