تیزر فیلم «افسانه عقاب دندان نقره ای» 1398 - صمدوممد

2,657
آلفا سیستم 23 دنبال‌ کننده
خـلـاصــــه داسـتـان دهکـده یالقـوز آبـاد دهکـده‌ای افسـانه‌ای اسـت و در آن هـر ۱۰۰سـال یـک بـار عقـاب سـفید دنـدان نقـره‌ای بـه پـرواز در می‌آیـد. وقتـی کـه ایـن عقـاب افسـانه‌ای بـه پـرواز درمـی آیـد، اتفاقـات عجیـب و غریبـی بـه وقـوع میپیونـدد…شما می توانید این فیلم را با لینک مستقیم از یوز دی ال دانلود کنید.
آلفا سیستم 23 دنبال کننده
زنده
پخش زنده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel