ورزشهای کمر|جراح متخصص مغزواعصاب،ستون فقرات،فیزیوتراپی در تهران09122655648

236

ورزشهای کمر|جراح متخصص مغزواعصاب،ستون فقرات،فیزیوتراپی در تهران09122655648.ساخت انواع بریس اندام های فوقانی و تحتانی،انواع کمربند های طبی،زانوبند و مچ بند های طبی،دستگاه اسکن کف پا جهت ساخت کفی و صندل و کفش های طبی،دستگاه اسکن ستون فقرات جهت درمان انحرافات ستون فقرات و ناهنجاری های مادرزادی به روش غیر جراحی و ساخت انواع ارتزها و پروتز های (اندام و اعضای مصنوعی) مختلف از جمله دست و پای مصنوعی

pixel