ادای احترام فاطمه معتمد آریا به یك شیرزن بعد از اكران فیلم آباجان

446
بهونه
بهونه 57 دنبال‌ کننده

ادای احترام فاطمه معتمد آریا به یك شیرزن بعد از اكران فیلم آباجان وقتى در دیدار با همسر سردار شهید منوچهر مدق از فرماندهان شکست حصر آبادان خانم بازیگر نمیتونه جلوى اشكش رو بگیره چون كتاب خاطرات این زن رو خونده؛ كتاب " اینك شوكران ١"

بهونه
بهونه 57 دنبال کننده