آیا اهل بیت دستور به شیعه کردن اهل سنت داده اند؟!

643

سخنان حجت الاسلام محمد تقی سیفایی درباره سیره اهل بیت در تعامل با اهل سنت