واترجت صنعتی - شستشوی محوطه با کارواش صنعتی

375

با استفاده از دستگاه واترجت صنعتی یا کارواش صنعتی محوطه های باز همانند حیاط، باغ، پارک و دیگر محیط های شهری شستشو می گردد. واتر جت صنعتی دارای سهولت کاربری می باشد و کاربر پس از یک آموزش ساده قادر به استفاده از آن خواهد بود. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahimco.com

pixel