فریباماهی بزرگ: Balistoides viridescens

227

فریباماهی بزرگ (Balistoides viridescens)، از فریباماهیان گرمسیری است که در بعضی منابع در ماهیان ایران طبقه بندی شده است. در نواحی زیر 50 متری به سر می‌برد و تا 75 سانتیمتر رشد می‌کند. اگرچه مصرف غذایی دارد، اما گزارش مسمومیت با گوشت آن نیز ارائه شده است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Balistoides-viridescens.html

pixel