پرتاب کفش به سوی هیلاری کلینتون

662

یک زن آمریکایی در کنفرانسی مطبوعاتی، به سوی وزیر خارجه سابق آمریکا کفش پرتاب کرد.

عمو صادق
عمو صادق 193 دنبال کننده