گزارش روز - نظرات مردمی در خصوص برنامه های ماه رمضان شبکه سه

79

گزارش روز مجله‌ای تصویری است که هر روز ظهر از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این برنامه همان گونه که از نامش برمی‌آید، میان اجتماع می‌رود و از مسائل روز از جمله نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلف گزارش تهیه می‌کند.

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 7.2 هزار دنبال کننده