پشت صحنه برنامه گفت و گوی سیاسی|۹۸,۰۵.۲۸| بخش دوم

15

پشت صحنه برنامه گفت و گوی سیاسی با موضوع مداخلات آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، با حضور : دکتر جواد منصوری (تحلیل گر مسائل سیاسی) ، دکتر حامد فروزان (تحلیل گر مسائل تاریخی ایران)