تهدید سلامت با کیکهای خوشمزه

184
روزنامه صبح نو 227 دنبال‌ کننده

چند روزی که وجود قرص های مشکوک در کیکهای تولید داخل موجی از نگرانی را در کشور به وجود آورده. اهالی استانهای هرمزگان، سیستانوبلوچستان و کرمان در روزهای اخیر کیکهایی خریدهاند که در داخل آنها قرصهای سفید رنگی بوده است. این موضوع در استان آذربایجان غربی و ایلام نیز مشاهده شده است.

pixel