Dr. Ganji در عمل تعویض زانو چه اتفاقی رخ می دهد

1,727
در این ویدیو مشاهده می کنید که در تعویض کامل یا قسمتی از زانو چه اتفاقی می افتد. Dr. Ganji Orthopedic Surgeon Mashhad Iran discusses the TKR knee replacement procedure
pixel