آموزش ویدیویی پای دلفینی (پای شنا پروانه)

22,558
در این ویدیوی آموزشی نحوه صحیح انجام پای شنای پروانه که به پای دلفینی مشهور است به خوبی آشنا خواهید شد. آموزش کامل شنای پروانه و سایر شناها را نیز می توانید در همین کانال یا در وب سایت ما به نشانی poolticket.org مشاهده نمایید.
پول تیکت 355 دنبال کننده
pixel