(من عاشقت کردم)شاعرودکلمه کوروش خالدی زاده

510
هرگونه کپی برداری ازاین ترانه پیگردقانونی خواهدداشت.
8 ماه پیش
# شعر
pixel