نوحه لری وِری اِ عباس هَمه کَسونِم.. کربلایی داریوش رحیمی سال ۱۳۹۸

1,774
مداحی لری.نوحه لری وِری اِ عباس همه کَسونِم.. کربلایی داریوش رحیمی. خرم آباد. هیئت ۷۲ تن شهدا محله اسدآبادی. محرم ۱۳۹۸ ه.ش
pixel