خنیاگران مهر، هنرستان موسیقی دختران و امید حاجیلی در روز اول جشنواره

1,424

سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر از 24 بهمن آغاز به کار کرد. گزارش اولین روز جشنواره به اجرای گروه های خنیاگران مهر، هنرستان موسیقی دختران، امید حاجیلی و علی یاسینی اختصاص دارد. بخش هایی از اجراهای اولین روز را در این گزارش تماشا کنید.

هفدانگ 11.3 هزار دنبال کننده
pixel