آموزش کامل نصب انسیس 17 و 19

798

مراحل کامل آموزش نصب انسیس 17 و 19 جلسه ی سوم دوره ی آموزشی " از مبتدی تا حرفه ای در انسیس فلوئنت" www.fluentcfd.ir

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo