یلدا + 39 دقیقه بیشتر با پارس آنلاین

2,648

شب یلدا یا شب چله آخرین روز آذرماه، بلندترین شب سال است.ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند. فرصت دارید هدایای شب یلدای خود را از ساعت 00:00 امشب تا 00:40 انتخاب نمائید.وعده ی ما در سایت پارس آنلاین parsonline.com/pr/yalda