آینه ملیله کاری

203

آینه ملیله کاری شده را می تواند هم بصورت تزئینی و هم کاربردی استفاده نمود. قاب آینه ملیله کاری را بر روی میز خود قرار داده تا جلوه زیباتری از محیط کار یا زندگی خود داشته باشد. شما می توانید از این محصول زیبا بصورت قاب عکس ملیله کاری شده استفاده نمائید. ظروف ملیله کاری اصفهان کیفیت خوبی داشته و نظر مشتریان زیادی را جلب نموده بر این اساس قیمت ملیله کاری اصفهان مناسب و قابل تهیه برای هموم مشتریان می باشد. صنایع دستی اصفهان - فروشگاه بازار مینا bazaremina.ir تلفن تماس : 09019277512

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی