امید دانا ذرتشت //از آغاز فعالیت مسلحانه پانترک ها تا برنامه شوء بابک نهرین//

141
omidzahraei 767 دنبال‌ کننده
امید دانا ذرتشت و ملی گرا..
omidzahraei 767 دنبال کننده
pixel