نحوه ساخته شدن میراکلس (اول شکل سمت راست ساختن بعد با اپلیکیشن شکل سمت چپ کردنش)

114
اول شکل سمت راست ساختن بعد با اپلیکیشن شکل سمت چپ کردنش
1 ماه پیش

لیدی باگ

1 ماه پیش
اجی تقدیمی که واست گذاشتم حذف شد ولی یکی دیگه واست گذاشتم برو ببین
pixel