پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

307
خبرگزاری تسنیم 7.9 هزار دنبال‌ کننده
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال 1395 تأسیس شد و با شکل گیری پارک علم و فناوری، فعالیت های مرتبط با زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف که در طی 20 سال گذشته به تدریج و متناسب با نیاز و تقاضای موجود، ایجاد شده بودند، زیرنظر پارک قرار گرفتند.
خبرگزاری تسنیم 7.9 هزار دنبال کننده
pixel