مقصوداز شغل معمول تاجردر 1دقیقه-اینستاگرامdr.ali.fallah

297
آموزش حقوق 21 دنبال‌ کننده
شغل معمول یعنی شغلی که وسیله ی امرار معاش است ولو اینکه پر تکرار نباشد " برای مشاهده موارد بیشتر به پیج اینستاگرام dr.ali.fallah مراجعه نمایید"
آموزش حقوق 21 دنبال کننده
pixel