نشاندن بیمار روی صندلی Making the patient sit

520
نشاندن بیماری که ایستاده است کار آسانی است به شرطی که مراقب آموزش لازم را دیده باشد، بیمار با او احساس اطمینان نماید، و این کار از روی حوصله و به آرامی انجام گیرد. در این کلیپ از سری ویدیوهای آموزشی دردآشنا، راهکار انجام درست این عمل را برایتان نمایش می دهیم.
زنده
کنسرت خنده حسن ریوندی با ۴۰ درصد تخفیف با کد aparat40
pixel