ریمپ ایسیو لیفان 820 - ریمپ ecu - ریمپ LIFAN 820 - صفر تا 100 ★

386

ریمپ ایسیو : ریمپ لیفان 820 در مرکز چیپ تیونینگ کاراک با امتیاز 4 ستاره ★★★★ شامل خدمات زیر است افزایش سرعت اولیه - افزایش شتاب - کاهش مصرف - افزایش شتاب اولیه لیفان 820 - افزایش شتاب حین حرکت لیفان 820 - رفع کپ سر گاز lifan820 تجربه صفر تا 100 لیفان 820 تیونینگ شده با 11 ثانیه به جای 13 ثانیه https://carak.ir/ - 09128079698 - 02133176043 نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/