مقاومت

92
مقاومت برخی از مدیران در برابر تغییرات مانند این فیلم است
modiriatnoviin 1 دنبال کننده
pixel