جنگل - قسمت دوم - Forest 2

1,877

قسمت دوم از بازی جنگل که در سال 2012 قسمت اول آن عرضه شد.در این قسمت از بازی هوش مصنوعی، گرافیک و دکمه های کنترلی بازی بهتر شده اند و چیزهای بیشتری به بازی اضافه شده است. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.jaekkl.forest2

ایران اپس
ایران اپس 783 دنبال کننده