نقد برنامه «زندگی پس از زندگی» - قسمت سوم

925
در این ویدئو استاد علی صبوحی به برخی ابهامات و سوالات مطرح شده پس از انتشار قسمت اول نقد این برنامه پاسخ می دهد.
pixel