دکتر لیلی ابوالحسنی؛ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی

40
زاویه دکتر لیلی ابوالحسنی؛ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی در گفتگو با خبرنگار زاویه: ️ابزارهای اقتصاد کشاورزی به مسئولین کمک میکند تا بتوانند بخش کشاورزی را در اقتصادی ترین حالت ممکن قرار دهند. ️اقتصاد کشاورزی به معنای صرفه جویی در هزینه ها نیست بلکه به معنای رضایت مصرف کننده و سودآوری تولیدکننده است. ️حفظ منابع پایه، تغییرات اقلیمی و ارتقا دانش مصرف کننده از جمله مباحثی است که اقتصاد کشاورزی به آن میپردازد. #کشاورزی #اقتصاد #بحران_اقتصادی #مدیریت_کارآمد روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel