قسمت25،فصل دوم؛«آن سوی داستان»-زندگینامه سیاسی شهیدهاشمی نژاد

134

7514 - نام کتاب:زندگینامه سیاسی شهیدهاشمی نژاد/نویسنده:حسن جلالی عزیزیان/ناشر:سوره مهر/معرفی کتاب:در این کتاب ضمن بررسی زندگی اجتماعی ومذهبی شهیدسید عبدالکریم هاشمی نژاد،سیر مبارزات وحیات سیاسی ایشان نیز تبیین میشود.شهید هاشمی نژاد که درمازندران به دنیاآمده بود،مشهد شهر زندگی فرهنگی ـ اجتماعی او بود.او به حق یکی از شخصیت های مهم مذهبی - سیاسی و ازرهبران مهم نهضت اسلامی درخراسان بود وپس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اصیل انقلاب اسلامی ایفا کرد / میهمان برنامه: سیدمحمدجواد هاشمی نژاد.